دسته‌ها
کافه کتاب

احوال ایرانیان از دیدگاه صادق هدایت

*صادق هدایت در کتاب«بوف کور» خود می نویسد :* در زندگی درد هایی است که روح انسان را از درون مثل خوره می خورد ، این درد ها را نه می شود به کسی گفت و نه می توان جایی بیان کرد…! * **صادق ، 37 درد مشترک ما ایرانیان را * *اینگونه رقم می […]