دسته‌ها
دسته بندی نشده

تغییر دین

بسیاری غریبی را به دوش می کشند و غربت را در آغوش میگیرند به خاطر آینده ای بهتر و در نهایت اروپایی یا آمریکایی شدن .  تنفر یا تحوع از کشور خودت که شاخ و دم ندارد ، زمانی کشور نه بیرون ، نه درون ، هیچ چیزی یا هیچ جایی ، و هیچ آبرویی […]