دسته‌ها
شب نویسی ها

این پاییز که اصلا «پاییز» نیست !

این پاییز که اصلا «پاییز» نیست ! . نه کاری نه باری نه عشقی نه حالی درخت ها ، درخت ها را بریده اند و به نا کجا آباد برده اند ، برگی نیست برای رومانتیک بودن هوا پر از دود و آلودگی مردمان بی صفا و صمیمیت پولی نیست اعتمادی نیست هیچ چیز نیست […]